Contact

Radarweg 29, 23ste etage

1043 NX  AMSTERDAM

 

Postbus 470

1000 AL  AMSTERDAM

 

Tel:  (020) 515 94 99

Bereikbaar van 9.00 tot 16.00

 

info@speo.nl 

Algemeen

Dekkingsgraad februari 2014

Dekkingsgraad februari 2014 De dekkingsgraad van het fonds is per eind februari uitgekomen op 106%, een stijging met 2% ten opzichte van december 2013. Dit is met inbegrip van de korting van 1,4% per 1 april 2014. De korting is per 31 decemebr 2013 verwerkt in de dekkingsgraad. &...Verder lezen »

PensioenNieuws februari 2014

Eind februari ontvangen werknemers en gepensioneerden de nieuwe uitgave van de PensioenNieuws thuis. Deze uitgave gaat voor een groot deel over de nieuwe pensioenregeling die vanaf januari 2014 geldt.   Onder het kopje reglementen en statuten vindt u het officiële pensioenreglement en...Verder lezen »

Verlaging van uw pensioenaanspraken 2014

For information in English please click here.   Wij hebben u vorig jaar gemeld dat SPEO in een moeilijke financiële situatie zit. Per 1 april 2013 heeft SPEO de pensioenrechten verlaagd met 3,3%. In februari 2013 heeft u hierover een brief van ons ontvangen. In deze brief heeft SPEO o...Verder lezen »

Aanpassing pensioenregeling

Op 18 december heeft de raad van deelnemers ingestemd met de wijziging van het pensioenreglement 2014. Dat betekent dat per 1 januari 2014 de pensioenregeling van SPEO is gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen van de regeling zijn: De pensioenleeftijd van de regeling wordt 67 jaar voor pe...Verder lezen »

Ontwikkeling herstelplan

Ontwikkeling herstelplan Zoals u weet heeft het bestuur op basis van de financiële positie per eind 2012 per 1 april 2013 een verlaging van de pensioenen door moeten voeren van 3,3%. Tevens hebben wij een mogelijke korting aangekondigd per 1 april 2014 van 4,3%.   Met de werkgever zi...Verder lezen »

Hervatten waardeoverdrachten

Hervatten waardeoverdrachten De financiële positie van SPEO is sinds 1 oktober 2013 voldoende hersteld om mee te mogen werken aan individuele waardeoverdracht. SPEO neemt daarom de waardeoverdrachten, die eerder zijn opgeschort, weer in behandeling.   Alle deelnemers die in aanmerkin...Verder lezen »

Dekkingsgraad oktober 2013

Dekkingsgraad oktober 2013 De dekkingsgraad van het fonds is per eind oktober uitgekomen op 103%, een stijging met 2% ten opzichte van september 2013. Sinds begin dit jaar is de dekkingsgraad met 7%-punt gestegen.   De verbetering van de dekkingsgraad is een gevolg van de o...Verder lezen »

Dekkingsgraad september 2013

Dekkingsgraad september 2013 De dekkingsgraad van het fonds is per eind september uitgekomen op 101%, een stijging met 3% ten opzichte van augustus 2013. Gedurende het derde kwartaal is de dekkingsgraad van SPEO met 5%-punt gestegen.   De verbetering van de d...Verder lezen »

Dekkingsgraad augustus 2013

Dekkingsgraad augustus 2013 De dekkingsgraad van SPEO bedraagt per eind augustus 2013 98%. Dit is een daling van 1 procentpunt ten opzichte van de dekkingsgraad per eind juli.   Deze daling is een gevolg van het negatieve beleggingsresultaat over de maand augustus. Zowel aa...Verder lezen »

Dekkingsgraad juli 2013

Dekkingsgraad juli 2013 De dekkingsgraad van SPEO bedraagt per eind juli 2013 99%. Dit is een stijging van 3 procentpunt ten opzichte van de dekkingsgraad van juni.   In de maand juli zijn de aandelen gestegen. Deze stijging heeft een positief effect op de dekkingsgraad van circ...Verder lezen »

Dekkingsgraad juni 2013

Dekkingsgraad juni 2013 De dekkingsgraad van het fonds is per eind juni uitgekomen op 96%, een daling met 2% ten opzichte van mei 2013. Gedurende het tweede kwartaal is de dekkingsgraad van SPEO met 4%-punt gedaald. Dat betekent dat het fonds na een aanvankelijke verbetering gedur...Verder lezen »

Uitslag verkiezingen

In de afgelopen weken hebben de verkiezingen voor het plaatsvervangend bestuurslid namens de gepensioneerden plaatsgevonden. In totaal heeft 35% van de pensioengerechtigden hun stem uitgebracht.   De heer H. van der Rijst is met ruime voorsprong gekozen als plaatsvervangend bestuurslid. Al...Verder lezen »

Jaarverslag 2012

Het jaarverslag 2012 is tijdens de jaarvergadering op 23 mei jl goedgekeurd door de raad van deelnemers. Een verkorte versie zal binnenkort verzonden worden naar onze deelnemers en pensioengerechtigden.   De volledige versie van het Jaarverslag kunt u hier downloaden van onze website.  Verder lezen »

Presentatie pensioenbijeenkomst april 2013

English version below     Beste (oud-)collega,   Medio februari heeft u van SPEO een brief ontvangen over de verlaging van uw pensioenaanspraken. In deze brief is aangekondigd dat er bijeenkomsten georganiseerd zouden worden waar u de gelegenheid had om vragen te stellen naar ...Verder lezen »

Ontwikkeling dekkingsgraad

Dekkingsgraad december 2012 De dekkingsgraad van het fonds is per eind december uitgekomen op 93%. Hierbij is echter geen rekening gehouden met de per 1 april 2013 ingaande verlaging van de pensioenen met 3,3%. Hierover bent u inmiddels schriftelijk geïnformeerd.   Op grond van de bo...Verder lezen »

Verlaging pensioenaanspraken

For information in English please click here.   Het gaat al een aantal jaren niet goed met pensioenfondsen in Nederland. Dit geldt helaas ook voor SPEO. In 2009 heeft SPEO een herstelplan bij De Nederlandsche Bank (DNB) ingediend waarin staat beschreven hoe het fonds eind 2013 weer voldoen...Verder lezen »

Dekkingsgraad september 2012

Ontwikkeling dekkingsgraad De dekkingsgraad van het fonds is per eind september uitgekomen op 94% (eind augustus: 90%).   De stijging van de dekkingsgraad is met name een gevolg van de introductie van een nieuwe rekenmethodiek. Op basis hiervan mogen fondsen rekenen met een hogere re...Verder lezen »
Hoewel SPEO haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, aanvaardt SPEO geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie op de website en het gebruik en interpretatie daarvan.