in liquidatie

Contact

Voor vragen over uw pensioen kunt u contact opnemen met

Pensioenfonds PGB:

 

Tel: (020) 541 81 80

 

info@pensioenfondspgb.nl

 

 

Adresgegevens SPEO:

Postbus 470

1000 AL  AMSTERDAM

 

Algemeen

Pensioenbureau niet meer bereikbaar

Wegens de liquidatie van SPEO is het pensioenbureau niet meer bereikbaar. Voor al uw vragen kunt u alleen nog contact opnemen met Pensioenfonds PGB op telefoonnummer 020 541 81 80 of email info@pensioenfondspgb.nl.     Verder lezen »

Laatste PensioenNieuws verzonden

SPEO heeft de laatste PensioenNieuws verzonden. In deze nieuwsbrief is het traject rond de collectieve waardeoverdracht naar Pensioenfonds PGB toegelicht.   You can find the English version of the latest PensionNews here. Verder lezen »

Pensioenbureau niet bereikbaar tot 7 juni

Tot 7 juni is er niemand aanwezig op het pensioenbureau van SPEO. Dit betekent dat de telefoon en de mail in deze periode niet worden beantwoord.   Als u vragen heeft over uw pensioen, kunt u contact opnemen met pensioenfonds PGB op telefoonnummer 020 541 81 80. Verder lezen »

Pensioenen overgedragen naar PGB

Pensioenen overgedragen naar Pensioenfonds PGB   Per 31 december 2015 zijn alle pensioenrechten en pensioenuitkeringen overgedragen naar Pensioenfonds PGB. Dit betekent dat iedereen die vragen heeft over zijn of haar pensioen vanaf nu contact moet opnemen met Pensioenfonds PGB. Dit kan...Verder lezen »

Wijziging pensioenreglement

Wijziging pensioenreglement per 31 december 2015   Per 31 december 2015 wordt het pensioenreglement van SPEO aangepast in het kader van de verplichte waardeoverdracht bij liquidatie (artikel 84 Pensioenwet) en de overgang naar Pensioenfonds PGB. De wijziging van het pensioenreglement i...Verder lezen »

Dekkingsgraad november

Dekkingsgraad november 2015 Per 1 januari 2015 gelden er nieuwe regels voor pensioenfondsen. Daarbij hoort een nieuwe berekening van de dekkingsgraad. De ‘nieuwe’ dekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf maanden. Door een gemiddelde te gebruiken schommelt de dekki...Verder lezen »

Voortgang traject waardeoverdracht

Voortgang traject waardeoverdracht december 2015 Omdat de Nederlandsche Bank heeft aangegeven geen bezwaar te hebben tegen de overdracht van de pensioenen naar Pensioenfonds PGB worden de beleggingen per 1 december 2015 overgedragen naar Pensioenfonds PGB.   Overdracht beleggingspor...Verder lezen »

Dekkingsgraad oktober 2015

Dekkingsgraad oktober 2015 Per 1 januari 2015 gelden er nieuwe regels voor pensioenfondsen. Daarbij hoort een nieuwe berekening van de dekkingsgraad. De ‘nieuwe’ dekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf maanden. Door een gemiddelde te gebruiken schommelt de dekkin...Verder lezen »

DNB akkoord met overdracht

Op 17 november 2015 heeft De Nederlandsche Bank (DNB) aangegeven geen bezwaar te hebben tegen de collectieve waardeoverdracht naar Pensioenfonds PGB. Dit betekent dat alle pensioenaanspraken en -uitkeringen per 31 december 2015 worden overgedragen naar Pensioenfonds PGB. Verder lezen »

Voortgang traject waardeoverdracht

Voortgang traject waardeoverdracht naar Pensioenfonds PGB. Op dit moment wordt er door partijen hard gewerkt om de overdracht van de beleggingen en de pensioenen naar Pensioenfonds PGB mogelijk te maken. Hieronder kunt u lezen wat er wordt gedaan om deze overdracht zo soepel mogelijk te laten ...Verder lezen »

Dekkingsgraad september 2015

Dekkingsgraad september 2015 Per 1 januari 2015 gelden er nieuwe regels voor pensioenfondsen. Daarbij hoort een nieuwe berekening van de dekkingsgraad. De ‘nieuwe’ dekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf maanden. Door een gemiddelde te gebruiken schommelt de dekk...Verder lezen »

Dekkingsgraad augustus 2015

Dekkingsgraad augustus 2015 Per 1 januari 2015 gelden er nieuwe regels voor pensioenfondsen. Daarbij hoort een nieuwe berekening van de dekkingsgraad. De ‘nieuwe’ dekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf maanden. Door een gemiddelde te gebruiken schommelt de dekki...Verder lezen »

SPEO brengt pensioenen onder bij PGB

SPEO brengt pensioenen onder bij PGB   Het bestuur van SPEO heeft besloten om het pensioenfonds op te heffen. Het voornemen is om de opgebouwde pensioenaanspraken en pensioenuitkeringen per 31 december 2015 over te dragen naar het Pensioenfonds voor de Grafische Bedrijven, ofwel PGB. ...Verder lezen »

Opschorten waardeoverdrachten

Opschorten waardeoverdrachten Per 1 augustus heeft SPEO de medewerking aan waardeoverdracht opgeschort. Dit is noodzakelijk, omdat de dekkingsgraad van het fonds per eind juli onder de 100% is gezakt. (Ex)-werknemers die al een waardeoverdracht hebben aangevraagd, ontvangen binnenkort beric...Verder lezen »

Dekkingsgraad juli 2015

Dekkingsgraad juli 2015 Per 1 januari 2015 gelden er nieuwe regels voor pensioenfondsen. Daarbij hoort een nieuwe berekening van de dekkingsgraad. De ‘nieuwe’ dekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf maanden. Door een gemiddelde te gebruiken schommelt de dekkingsg...Verder lezen »

Dekkingsgraad juni 2015

Dekkingsgraad juni 2015 Per 1 januari 2015 gelden er nieuwe regels voor pensioenfondsen. Daarbij hoort een nieuwe berekening van de dekkingsgraad. De ‘nieuwe’ dekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf maanden. Door een gemiddelde te gebruiken schommelt de dekkingsg...Verder lezen »

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2014   Het jaarverslag 2014 is door het bestuur op 23 april 2015 vastgesteld.   De volledige versie van het jaarverslag vindt u hier.   Voor een gedrukte versie kunt u contact opnemen met het secretariaat van SPEO, e-mailadres: j.vijfschaft@speo.nl. ...Verder lezen »

Dekkingsgraad december 2014

Dekkingsgraad december 2014 De dekkingsgraad van het fonds is per eind december naar schatting uitgekomen op 101%, een daling met 2% ten opzichte van eind november (103%). Ten opzichte van eind vorig jaar is de dekkingsgraad met 3% gedaald.   De terugval gedurende de m...Verder lezen »

Uniform Pensioen Overzicht 2014

Aan alle actieve en premievrije deelnemers die per 31 december 2013 een pensioen bij SPEO hebben, is eind juli het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014 toegezonden.   Het UPO 2014 is gebaseerd op de stand per 31 december 2013. Dit betekent dat voor de actieve deelnemers moge...Verder lezen »

Verkiezing leden verantwoordingsorgaan

In de afgelopen weken hebben de verkiezingen voor de leden van het verantwoordingsorgaan plaatsgevonden. Hieronder volgt per kiesgroep de uitslag van de verkiezingen. Kiesgroep Elsevier BV, Lexis Nexis BV, Lexis Nexis Univentio en Reed Elsevier Nederland BV In totaal heeft 22% van de stemge...Verder lezen »

Aanpassing pensioenregeling

Op 18 december heeft de raad van deelnemers ingestemd met de wijziging van het pensioenreglement 2014. Dat betekent dat per 1 januari 2014 de pensioenregeling van SPEO is gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen van de regeling zijn: De pensioenleeftijd van de regeling wordt 67 jaar voor pe...Verder lezen »

Ontwikkeling herstelplan

Ontwikkeling herstelplan Zoals u weet heeft het bestuur op basis van de financiële positie per eind 2012 per 1 april 2013 een verlaging van de pensioenen door moeten voeren van 3,3%. Tevens hebben wij een mogelijke korting aangekondigd per 1 april 2014 van 4,3%.   Met de werkgever zi...Verder lezen »

Hervatten waardeoverdrachten

Hervatten waardeoverdrachten De financiële positie van SPEO is sinds 1 oktober 2013 voldoende hersteld om mee te mogen werken aan individuele waardeoverdracht. SPEO neemt daarom de waardeoverdrachten, die eerder zijn opgeschort, weer in behandeling.   Alle deelnemers die in aanmerkin...Verder lezen »

Uitslag verkiezingen

In de afgelopen weken hebben de verkiezingen voor het plaatsvervangend bestuurslid namens de gepensioneerden plaatsgevonden. In totaal heeft 35% van de pensioengerechtigden hun stem uitgebracht.   De heer H. van der Rijst is met ruime voorsprong gekozen als plaatsvervangend bestuurslid. Al...Verder lezen »

Pensioenaanspraken per 1 juni 2015

De pensioenaanspraken met als peildatum 1 juni 2015 zijn te raadplegen op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Deze informatie is de meest recente stand en wijkt af van hetgeen op uw Uniform Pensioen Overzicht 2015 (UPO) staat vermeld. De gegevens op het UPO 2015 hebben peildatum 31 december 2014. ...Verder lezen »
Hoewel SPEO haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, aanvaardt SPEO geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie op de website en het gebruik en interpretatie daarvan.