Contact

Radarweg 29, 23ste etage

1043 NX  AMSTERDAM

 

Postbus 470

1000 AL  AMSTERDAM

 

Tel:  (020) 515 94 99

Bereikbaar van 9.00 tot 16.00

 

info@speo.nl 

Algemeen

Dekkingsgraad februari 2015

Dekkingsgraad februari 2015 Per 1 januari 2015 gelden er nieuwe regels voor pensioenfondsen. Daarbij hoort een nieuwe berekening van de dekkingsgraad. De ‘nieuwe’ dekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf maanden. Door een gemiddelde te gebruiken schommelt de dekki...Verder lezen »

Dekkingsgraad januari 2015

Per 1 januari 2015 gelden er nieuwe regels voor pensioenfondsen. Daarbij hoort een nieuwe berekening van de dekkingsgraad. De ‘nieuwe’ dekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf maanden. Door een gemiddelde te gebruiken schommelt de dekkingsgraad minder en is dus meer stabiel. De n...Verder lezen »

Dekkingsgraad december 2014

Dekkingsgraad december 2014 De dekkingsgraad van het fonds is per eind december naar schatting uitgekomen op 101%, een daling met 2% ten opzichte van eind november (103%). Ten opzichte van eind vorig jaar is de dekkingsgraad met 3% gedaald.   De terugval gedurende de m...Verder lezen »

Dekkingsgraad november 2014

Dekkingsgraad november 2014 De dekkingsgraad van het fonds is per eind november uitgekomen op 103%, een stijging met 1% ten opzichte van eind oktober (102%). Ten opzichte van eind vorig jaar is de dekkingsgraad met 1% gedaald.   De afgelopen maand is de rente verder gedaald...Verder lezen »

Dekkingsgraad oktober 2014

Dekkingsgraad oktober 2014 De dekkingsgraad van het fonds is per eind oktober uitgekomen op 102%, hetzelfde niveau als per eind september (102%). Ten opzichte van eind vorig jaar is de dekkingsgraad met 2% gedaald.   De afgelopen maand is de rente verder gedaald. De beurzen zijn...Verder lezen »

Dekkingsgraad september 2014

Dekkingsgraad september 2014 De dekkingsgraad van het fonds is per eind september uitgekomen op 102%, een daling met 4% ten opzichte van eind augustus. Ten opzichte van eind vorig jaar is de dekkingsgraad met 2% gedaald.   De daling van de dekkingsgraad is met nam...Verder lezen »

Dekkingsgraad augustus 2014

Dekkingsgraad augustus 2014 De dekkingsgraad van het fonds is per eind augustus uitgekomen op 106%, een stijging met 1% ten opzichte van juli. Ten opzichte van eind vorig jaar is de dekkingsgraad met 2% gestegen.   De lichte verbetering van de dekkingsgraad over het af...Verder lezen »

Dekkingsgraad juli 2014

Dekkingsgraad juli 2014 De dekkingsgraad van het fonds is per eind juli uitgekomen op 105%, een stijging met 1% ten opzichte van december 2013. Ten opzichte van eind juni is de dekkingsgraad ongewijzigd.    De lichte verbetering van de dekkingsgraad over de eerste zeven maanden van 2...Verder lezen »

Uniform Pensioen Overzicht 2014

Aan alle actieve en premievrije deelnemers die per 31 december 2013 een pensioen bij SPEO hebben, is eind juli het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014 toegezonden.   Het UPO 2014 is gebaseerd op de stand per 31 december 2013. Dit betekent dat voor de actieve deelnemers moge...Verder lezen »

Dekkingsgraad juni 2014

Dekkingsgraad juni 2014 De dekkingsgraad van het fonds is per eind juni uitgekomen op 105%, een stijging met 1% ten opzichte van december 2013. De korting van 1,4% is per 31 december 2013 verwerkt in de dekkingsgraad.   De verbetering van de dekkingsgraad over het eerste half jaar is...Verder lezen »

Verkiezing leden verantwoordingsorgaan

In de afgelopen weken hebben de verkiezingen voor de leden van het verantwoordingsorgaan plaatsgevonden. Hieronder volgt per kiesgroep de uitslag van de verkiezingen. Kiesgroep Elsevier BV, Lexis Nexis BV, Lexis Nexis Univentio en Reed Elsevier Nederland BV In totaal heeft 22% van de stemge...Verder lezen »

PensioenNieuws februari 2014

Eind februari ontvangen werknemers en gepensioneerden de nieuwe uitgave van de PensioenNieuws thuis. Deze uitgave gaat voor een groot deel over de nieuwe pensioenregeling die vanaf januari 2014 geldt.   Onder het kopje reglementen en statuten vindt u het officiële pensioenreglement en...Verder lezen »

Verlaging van uw pensioenaanspraken 2014

For information in English please click here.   Wij hebben u vorig jaar gemeld dat SPEO in een moeilijke financiële situatie zit. Per 1 april 2013 heeft SPEO de pensioenrechten verlaagd met 3,3%. In februari 2013 heeft u hierover een brief van ons ontvangen. In deze brief heeft SPEO o...Verder lezen »

Aanpassing pensioenregeling

Op 18 december heeft de raad van deelnemers ingestemd met de wijziging van het pensioenreglement 2014. Dat betekent dat per 1 januari 2014 de pensioenregeling van SPEO is gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen van de regeling zijn: De pensioenleeftijd van de regeling wordt 67 jaar voor pe...Verder lezen »

Ontwikkeling herstelplan

Ontwikkeling herstelplan Zoals u weet heeft het bestuur op basis van de financiële positie per eind 2012 per 1 april 2013 een verlaging van de pensioenen door moeten voeren van 3,3%. Tevens hebben wij een mogelijke korting aangekondigd per 1 april 2014 van 4,3%.   Met de werkgever zi...Verder lezen »

Hervatten waardeoverdrachten

Hervatten waardeoverdrachten De financiële positie van SPEO is sinds 1 oktober 2013 voldoende hersteld om mee te mogen werken aan individuele waardeoverdracht. SPEO neemt daarom de waardeoverdrachten, die eerder zijn opgeschort, weer in behandeling.   Alle deelnemers die in aanmerkin...Verder lezen »

Uitslag verkiezingen

In de afgelopen weken hebben de verkiezingen voor het plaatsvervangend bestuurslid namens de gepensioneerden plaatsgevonden. In totaal heeft 35% van de pensioengerechtigden hun stem uitgebracht.   De heer H. van der Rijst is met ruime voorsprong gekozen als plaatsvervangend bestuurslid. Al...Verder lezen »
Hoewel SPEO haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, aanvaardt SPEO geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie op de website en het gebruik en interpretatie daarvan.