Contact

Radarweg 29, 23ste etage

1043 NX  AMSTERDAM

 

Postbus 470

1000 AL  AMSTERDAM

 

Tel:  (020) 515 94 99

Bereikbaar van 9.00 tot 16.00

 

info@speo.nl 

Algemeen

Opschorten waardeoverdrachten

Opschorten waardeoverdrachten Per 1 augustus heeft SPEO de medewerking aan waardeoverdracht opgeschort. Dit is noodzakelijk, omdat de dekkingsgraad van het fonds per eind juli onder de 100% is gezakt. (Ex)-werknemers die al een waardeoverdracht hebben aangevraagd, ontvangen binnenkort beric...Verder lezen »

Dekkingsgraad juli 2015

Dekkingsgraad juli 2015 Per 1 januari 2015 gelden er nieuwe regels voor pensioenfondsen. Daarbij hoort een nieuwe berekening van de dekkingsgraad. De ‘nieuwe’ dekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf maanden. Door een gemiddelde te gebruiken schommelt de dekkingsg...Verder lezen »

Dekkingsgraad juni 2015

Dekkingsgraad juni 2015 Per 1 januari 2015 gelden er nieuwe regels voor pensioenfondsen. Daarbij hoort een nieuwe berekening van de dekkingsgraad. De ‘nieuwe’ dekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf maanden. Door een gemiddelde te gebruiken schommelt de dekkingsg...Verder lezen »

Dekkingsgraad mei 2015

Dekkingsgraad mei 2015 Per 1 januari 2015 gelden er nieuwe regels voor pensioenfondsen. Daarbij hoort een nieuwe berekening van de dekkingsgraad. De ‘nieuwe’ dekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf maanden. Door een gemiddelde te gebruiken schommelt de dekkingsgr...Verder lezen »

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2014   Het jaarverslag 2014 is door het bestuur op 23 april 2015 vastgesteld.   De volledige versie van het jaarverslag vindt u hier.   Voor een gedrukte versie kunt u contact opnemen met het secretariaat van SPEO, e-mailadres: j.vijfschaft@speo.nl. ...Verder lezen »

Dekkingsgraad april 2015

Dekkingsgraad april 2015 Per 1 januari 2015 gelden er nieuwe regels voor pensioenfondsen. Daarbij hoort een nieuwe berekening van de dekkingsgraad. De ‘nieuwe’ dekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf maanden. Door een gemiddelde te gebruiken schommelt de dekkings...Verder lezen »

Dekkingsgraad maart 2015

Dekkingsgraad maart 2015 Per 1 januari 2015 gelden er nieuwe regels voor pensioenfondsen. Daarbij hoort een nieuwe berekening van de dekkingsgraad. De ‘nieuwe’ dekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf maanden. Door een gemiddelde te gebruiken schommelt de dekkings...Verder lezen »

Dekkingsgraad februari 2015

Dekkingsgraad februari 2015 Per 1 januari 2015 gelden er nieuwe regels voor pensioenfondsen. Daarbij hoort een nieuwe berekening van de dekkingsgraad. De ‘nieuwe’ dekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf maanden. Door een gemiddelde te gebruiken schommelt de dekki...Verder lezen »

Dekkingsgraad januari 2015

Per 1 januari 2015 gelden er nieuwe regels voor pensioenfondsen. Daarbij hoort een nieuwe berekening van de dekkingsgraad. De ‘nieuwe’ dekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf maanden. Door een gemiddelde te gebruiken schommelt de dekkingsgraad minder en is dus meer stabiel. De n...Verder lezen »

Dekkingsgraad december 2014

Dekkingsgraad december 2014 De dekkingsgraad van het fonds is per eind december naar schatting uitgekomen op 101%, een daling met 2% ten opzichte van eind november (103%). Ten opzichte van eind vorig jaar is de dekkingsgraad met 3% gedaald.   De terugval gedurende de m...Verder lezen »

Uniform Pensioen Overzicht 2014

Aan alle actieve en premievrije deelnemers die per 31 december 2013 een pensioen bij SPEO hebben, is eind juli het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2014 toegezonden.   Het UPO 2014 is gebaseerd op de stand per 31 december 2013. Dit betekent dat voor de actieve deelnemers moge...Verder lezen »

Verkiezing leden verantwoordingsorgaan

In de afgelopen weken hebben de verkiezingen voor de leden van het verantwoordingsorgaan plaatsgevonden. Hieronder volgt per kiesgroep de uitslag van de verkiezingen. Kiesgroep Elsevier BV, Lexis Nexis BV, Lexis Nexis Univentio en Reed Elsevier Nederland BV In totaal heeft 22% van de stemge...Verder lezen »

Aanpassing pensioenregeling

Op 18 december heeft de raad van deelnemers ingestemd met de wijziging van het pensioenreglement 2014. Dat betekent dat per 1 januari 2014 de pensioenregeling van SPEO is gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen van de regeling zijn: De pensioenleeftijd van de regeling wordt 67 jaar voor pe...Verder lezen »

Ontwikkeling herstelplan

Ontwikkeling herstelplan Zoals u weet heeft het bestuur op basis van de financiële positie per eind 2012 per 1 april 2013 een verlaging van de pensioenen door moeten voeren van 3,3%. Tevens hebben wij een mogelijke korting aangekondigd per 1 april 2014 van 4,3%.   Met de werkgever zi...Verder lezen »

Hervatten waardeoverdrachten

Hervatten waardeoverdrachten De financiële positie van SPEO is sinds 1 oktober 2013 voldoende hersteld om mee te mogen werken aan individuele waardeoverdracht. SPEO neemt daarom de waardeoverdrachten, die eerder zijn opgeschort, weer in behandeling.   Alle deelnemers die in aanmerkin...Verder lezen »

Uitslag verkiezingen

In de afgelopen weken hebben de verkiezingen voor het plaatsvervangend bestuurslid namens de gepensioneerden plaatsgevonden. In totaal heeft 35% van de pensioengerechtigden hun stem uitgebracht.   De heer H. van der Rijst is met ruime voorsprong gekozen als plaatsvervangend bestuurslid. Al...Verder lezen »

Pensioenaanspraken per 1 juni 2015

De pensioenaanspraken met als peildatum 1 juni 2015 zijn te raadplegen op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Deze informatie is de meest recente stand en wijkt af van hetgeen op uw Uniform Pensioen Overzicht 2015 (UPO) staat vermeld. De gegevens op het UPO 2015 hebben peildatum 31 december 2014. ...Verder lezen »
Hoewel SPEO haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, aanvaardt SPEO geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie op de website en het gebruik en interpretatie daarvan.